Proiect 1

    Arhitectura este atât procesul, cât și produsul de planificare, proiectare și construire a clădirilor sau a altor structuri.

    Arhitectura este arta, tehnica de proiectare și construire, distinsă prin competențele asociate construcției. Practica arhitecturii este folosită pentru îndeplinirea atât a cerințelor practice, cât și a celor expresive, prin urmare, servește ambelor scopuri: utilitare și estetice. Deși aceste două aspecte ale arhitecturii pot fi distinse, ele nu pot fi separate, iar complexitatea relativă asociată fiecărui proiect arhitectural poate varia foarte mult. Deoarece fiecare societate - fie ea extrem de dezvoltată sau mai puțin dezvoltată sau nomadă - are o relație spațială cu lumea naturală și cu alte societăți, structurile pe care le produce relevă mult despre mediul lor (inclusiv climă și vreme), istorie, ceremonii artistice, sensibilitate, precum și multe aspecte ale vieții de zi cu zi.

    Caracteristicile care disting o lucrare de arhitectură de alte structuri construite sunt: caracterul construcțiilor de a fi folosit de oameni în general și adaptabilitatea acestora la anumite activități umane, stabilitatea și permanența construcției lucrării, și nu în ultimul rând comunicarea experienței și a ideilor prin formă. Toate aceste condiții trebuie îndeplinite în arhitectură iar Proiect 1 ține cont întotdeauna de acești trei factori esențiali în procesul de creativitate arhitecturală. Al doilea punct este o constantă, în timp ce prima și a treia variază în funcție de importanța relativă a funcției sociale a clădirilor. Dacă funcția este în principal utilitaristă, ca într-o fabrică, comunicarea este mai puțin importantă. Dacă funcția este în primul rând expresivă, ca într-un sit monumental, utilitatea este o preocupare minoră. Pe de altă parte, în unele clădiri, precum bisericile și primăriile, utilitatea și comunicarea pot avea aceeași importanță. Arhitecții din cadrul firmei Proiect 1 tratează formele, elementele, metodele, teoria arhitecturii precum și forma sa artistică. Toată această exprimare artistică este realizată ținând cont de stilul arhitectural din zona viitoarei construcții și de planificarea urbană.

  • Director executiv: Tomuta Cristian
  • Decembrie 01, 2018