Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

DTAC este prescurtarea folosita pentru Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si se refera la proiectul intocmit de o echipa de proiectanti, arhitect, inginer de rezistenta si inginerii de instalatii in baza careia primaria sau consiliul judetean pe raza careia/caruia sa realizeaza investitia. In trecut denumirea folosita pentru aceasta documentatie era Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC).


DTAD este denumirea folosita pentru Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare si face referire la proiectul intocmit de catre echipa de proiectare compusa din arhitect, inginer de rezistenta si expert tehnic, persoana abilitata sa efectueze expertiza tehnica a constructiei existente. Aceasta documentatie se avizeaza de catre primarie sau consiliul judetean si permite demolarea integrala sau partiala a unei constructii existente. Denumirea din trecut pentru aceasta documentatie era Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare (PAD).


DTOE este forma scurta atribuita Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei si este necesara in cadrul proiectelor ce prevad organizari de santier prin amplasarea de baraci, imprejmuiri temporare, conexiuni temporare la utilitati sau realizarea unor lucrari pentru asigurarea utilitatilor necesare santierului si este intocmita de catre un arhitect cu drept de semnatura. In trecut aceasta documentatie exista sub denumirea de Proiect privind Organizarea Executiei (POE).


In baza Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) se obtine DOAR autorizatia de construire (AC) in timp ce in baza Proiectului Tehnic (PT) si a Detaliile De Executie (DDE) se pot realiza lucrarile de constructie, se poate intocmi de catre dirigentele de santier Cartea Constructiei, receptia lucrarilor pe faza determinante si receptia finala a cladirii.